Dutch Queen Awards® De internationale LGBTQI+ gemeenschap award verkiezing
 

Impressum

 DISCLAIMER:

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Fouten kunnen er helaas altijd insluipen. Derhalve kunnen er aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend.

EIGENDOM:

Al auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, audio, software en ander materiaal op deze site zijn het bezit van Dutch Queen Awards en met de toestemming van de relevante eigenaar.
Geen reproductie van om het even welk deel van deze site kan voor commerciële doeleinden worden verkocht of worden doorgegeven, of in een andere werk of publicatie, in gedrukte of elektronische vorm worden veranderd of worden omvat, met inbegrip van het verzenden van dergelijke reproducties of delen naar andere sites, en het opnemen van hen in andere sites of het verbinden van hen met plaatsen buiten deze site, zonder onze voorafgaande toestemming.
Geen vergunningen of andere rechten van om het even welke soort zullen worden verleend.
Het gebruik van om het even welk informatie dat op deze site getoond  is  strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Copyright 2018-2019-2020 -2021

BRONVERMELDING:

Genomen uit en met toestemming van vermelde onder adressen, leveranciers en merken.

Kamer van koophandel nummer 80692893
Belastingdienst RSIN nummer 861764857
De naam Dutch Queen Awards is vastgelegd bij de Benelux en Europese merkenbureaus. Nummer 1022805.
Bankaccount NL73INGB0006593736

 Ook vastgelegde zijn  Dragqueen Nederland, Dragqueen Europe, Travestie Nederland, Travestie Europe, enz.

PRIVACY:

Dutch Queen Awards respecteren de privacy van alle relaties draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw te voorzien van offertes, opdrachtbevestigingen, inkoopopdrachten en facturatie en boekhouding om een en ander zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Dutch Queen Awards zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en of uw meedoen aan verkiezingen.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling of aanmelding plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om een en ander uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het zaken doen met ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met  uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de opdrachten.
  • Gebruikt u een open gedeelte van een site, bijvoorbeeld gastenboek en recensies heeft u zelf de verantwoordelijkheid voor de gegevens die u daar plaatst.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze relaties, maar behouden ons het recht voor u bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen  niet te publiceren.
  • Wij houden gegevens in onze  boekhouding vast zolang dit door van rechtswege (bijvoorbeeld belasting  dienst) gevraagd wordt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van ons, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 


 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DQA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dqa@dutchqueenawards.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DQA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DQA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dqa@dutchqueenawards.com


 

 

E-mailen
Bellen
Map