Dutch Queen Awards® De internationale LHBTI  award verkiezing
 

Stichting Dutch Queen Awards. ®

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel de verkiezing van Dutch Queen Awards®  in de ruimste zin des woords te organiseren.

Bestedingen

Ontvangsten Door donaties en kaartverkoop worden voor dit doel ingezet, de stichting is met uitsluiting van winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Stichting Dutch Queen Awards is een Stichting zonder winstoogmerk. De Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris. De Stichting heeft geen enkele vorm van een beloningsbeleid.
Ook maakt de stichting gebruik van vrijwilligers die onbezoldigd hun diensten verlenen. 

Gegevens

Kamer van koophandel nummer 80692893
Belastingdienst RSIN nummer 861764857
BTW Nummer NL861764857B01

Stichting Dutch Queen Awards heeft de ANB I status toegekend gekregen met terugwerkende van kracht zijn per november 2020. Dus voor donateurs een mooi belasting voordeel.
De naam Dutch Queen Awards  en beeldmerk is vastgelegd bij  de Benelux en Europese merken bureaus. Nummer 1022805
Telefoon 06-53980822
Bankaccount NL73INGB0006593736
De domeinen DutchQueenawards.com  -- Dutchqueenawards.eu en Dutchqueenawards.nl  zijn vastgelegd.
Ingebracht startvermogen (van uit donaties) is 10.000,-- Euro

Naam, zetel en doelstelling

1.   De stichting draagt de naam Stichting Dutch Queen Awards.

2.    Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

 3.    De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel: organiseren van Dutch Queen Awards verkiezing, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 4.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: De Stichting Dutch Queen Awards zet zich in om met de verkiezing DQA het om het taboe rond travestie-drag queens te doorbreken. Met de verkiezing van het beste Act, live of lipsync, proberen wij bekendheid te geven aan het fenomeen travestie/ drag queen en strijden wij voor meer tolerantie en maatschappelijke acceptatie, voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, of -expressie en geslachtskenmerken. In principe kan iedereen meedoen aan DQA welke tot de doelgroep behoort. Wij discrimineren niet in welke vorm dan ook. Of u nu Travestie, Transgender, Dragqueen, Dragking, BioQueen, Blank of Donker, Dun of Dik. Ook is een ieder uit een ander land welkom maar deze moet er rekening mee houden dat de voertaal bij het evenement Nederlands is. Bovendien zet de stichting zich in voor ondersteuning van de LHBTI + gemeenschap en het meer zichtbaar maken, ontmoetingsplekken te creëren en wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen.. 

5.   Het bestuur bestaat minimaal uit 3 personen, voorzitter, secretaris, penningmeester.

6.   Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door; schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en donaties, andere verkrijgingen en baten  
Beleidsplan en Statuten


Jaarverslagen

Het bestuur

J.F. Glas

J.F. Glas

Drag name Jeanine

Voorzitter van het bestuur

Ik ben geboren in 1950 en reeds 47 jaar getrouwd. Ik ben bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder bij een groep van bedrijven. Daarnaast ben ik werkzaam als fotograaf, een grote passie van mij. In mijn werkende leven deed ik jaren lang ervaring op in de maakindustrie, tevens werkte ik enkele jaren in het bankwezen. Dit na een universitaire studie en een opleiding tot financieel jurist. Chairman of the Board GB Private Equity Fund. Winner of the Pink Promiss Honorary Award 2015 dit na mijn eerste Miss travestie prijs nu bijna 40 jaar geleden.

Bereikbaar +31-(0)6-53980822

T. Pouwer

T. Pouwer

Drag name Tonia Sur Ton

Secretaris Financieel Juristische zaken

Ik ben geboren in 1955 en 2 keer getrouwd geweest daaruit 1 dochter, daarna diverse relaties. Ik ben nu een happy single en wil dat graag zo houden. Ik ben bestuurslid bij een aantal stichtingen. Ik ben werkzaam als zelfstandig ondernemer in legal en IT. In een deel van mijn werkende leven deed ik ervaring op in het onderwijs en in de innovatie in de automotive industrie. De laatste 5 jaar in mijn leven heb ik als hobby en passie Travestie en Drag. Omdat ik geloof in het doel van de stichting en het werk van Dutch Queen Awards steun ik deze, door deel te nemen als bestuurslid met als doel om in team verband de stichting groots te maken.

S. van de Meer

S. van de Meer

Algemeen bestuurslid

Titel Miss Sympathiek MTNB.

Sanne van de Meer is ontstaan na een heftig ongeval, inmiddels 6 jaar geleden. Daarvoor had ik geen ervaring met de LGBTQ+ gemeenschap of persoonlijke gevoelens in deze richting. Online heb ik goede vrienden uit de show en club scène mogen leren kennen. Na het zien van een eerste show, raakte ik geïnspireerd en heb sinds met veel plezier shows en verkiezingen bezocht als bezoeker. In 2019 voor het eerste jaar zelf deel kunnen nemen aan de eerste shows en verkiezingen. Hierdoor is mijn affiniteit en waardering voor de LGBTQ+ gemeenschap verder toegenomen. Met mijn inzet voor de stichting Dutch Queen Awards hoop ik bij te dragen aan de erkenning en waardering voor de gemeenschap en de mensen welke deze mogelijk maken.


  

Aanbevelingen

Danny Bast

Danny Bast

Miss Travestie 2012

Haar overwinning bij miss travestie geeft Miss Malibu Matel een frisse en vakkundige kijk op het nieuwe verkiezingsgebeuren. En geeft graag haar ondersteuning aan deze DQA.

El Rafana

El Rafana 

Ons ondersteuningsteam

Jan Glas Jr

Jan Glas Jr

Stage Building team

Frank Glas

Frank Glas

Podia, licht en geluid

M. Ter Wee

M. Ter Wee

Stage Crew Cartering, Stage Building, Licht en geluid.

Marcia produceert is voor vele evenementen een super ondersteuning

Selina Pearl

Selina Pearl

Presentatrice van DQA avond

Wesley Bleyaert

Wesley Bleyaert

Gasten Catering
E-mailen
Bellen
Map