Dutch Queen Awards® De internationale LGBTQI+ gemeenschap award verkiezing
 

Stichting Dutch Queen Awards. ®

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel de verkiezing van Dutch Queen Awards®  in de ruimste zin des woords te organiseren.

Bestedingen

Ontvangsten Door donaties en kaartverkoop worden voor dit doel ingezet, de stichting is met uitsluiting van winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Stichting Dutch Queen Awards is een Stichting zonder winstoogmerk. De Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris. De Stichting heeft geen enkele vorm van een beloningsbeleid.
Ook maakt de stichting gebruik van vrijwilligers die onbezoldigd hun diensten verlenen. 

Gegevens

Kamer van koophandel nummer 80692893
Belastingdienst RSIN nummer 861764857
BTW Nummer NL861764857B01

Stichting Dutch Queen Awards heeft de ANB I status toegekend gekregen met terugwerkende van kracht zijn per november 2020. Dus voor donateurs een mooi belasting voordeel.
De naam Dutch Queen Awards  en beeldmerk is vastgelegd bij  de Benelux en Europese merken bureaus. Nummer 1022805
Telefoon 06-53980822
Bankaccount NL73INGB0006593736
De domeinen DutchQueenawards.com  -- Dutchqueenawards.eu en Dutchqueenawards.nl  zijn vastgelegd.
Ingebracht startvermogen (van uit donaties) is 10.000,-- Euro

Naam, zetel en doelstelling

1.   De stichting draagt de naam Stichting Dutch Queen Awards.

2.    Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

 3.    De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel: organiseren van Dutch Queen Awards verkiezing, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 4.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: De Stichting Dutch Queen Awards zet zich in om met de verkiezing DQA het om het taboe rond travestie-drag queens te doorbreken. Met de verkiezing van het beste Act, live of lipsync, proberen wij bekendheid te geven aan het fenomeen travestie/ drag queen en strijden wij voor meer tolerantie en maatschappelijke acceptatie, voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, of -expressie en geslachtskenmerken. In principe kan iedereen meedoen aan DQA welke tot de doelgroep behoort. Wij discrimineren niet in welke vorm dan ook. Of u nu Travestie, Transgender, Dragqueen, Dragking, BioQueen, Blank of Donker, Dun of Dik. Ook is een ieder uit een ander land welkom maar deze moet er rekening mee houden dat de voertaal bij het evenement Nederlands is. Bovendien zet de stichting zich in voor ondersteuning van de LHBTI + gemeenschap en het meer zichtbaar maken, ontmoetingsplekken te creëren en wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen.. 


5.   Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door; schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en donaties, andere verkrijgingen en baten  
 

Beleidsplan en Statuten


 

Jaarverslagen


SMS financiën 2022


Genomineerde Regelement


Finalisten Kandidaten overeenkomst 2022


Finalisten Kandidaten overeenkomst 2024


SMS financiën 2024Het bestuur


  

Aanbevelingen

Danny Bast

Danny Bast

Miss Travestie 2012

Haar overwinning bij miss travestie geeft Miss Malibu Matel een frisse en vakkundige kijk op het nieuwe verkiezingsgebeuren. En geeft graag haar ondersteuning aan deze DQA.

El Rafana

El Rafana

Ik ondersteun van ganse dit voortreffelijke Evenement 

Ons ondersteuningsteam
E-mailen
Bellen
Map