Dutch Queen Awards® De internationale LGBTQI+ gemeenschap award verkiezing
 

Stichting Dutch Queen Awards heeft een ANBI status

Stichting Dutch Queen Awards heeft de ANBI status toegekend gekregen met terugwerkende van kracht zijn per november 2020.

Werving Online en Eénmalige gift

De stichting Dutch Queen Awards werft op verschillende manieren nieuwe donateurs en sponsoren. Het aanspreken van mensen online of middels flyers is al jaren een belangrijke manier om donateurs en sponsoren te werven. Wil je ons steunen met een eenmalige gift? Ook dat is zeer welkom.

Schenken met belastingvoordeel

Je kunt de stichting Dutch Queen Awards steunen op een manier die voor jou én voor ons heel voordelig is, een donateur kan de gift van de Inkomsten of Vennootschapsbelasting aftrekken, dit kan oplopen tot 1,25 maal het geschonken bedrag

Voor periodieke schenkingen kunt u bij de inspecteur van de belastingen een zogeheten: Voorlopige Teruggaaf aanvragen. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.

Nultarief bij nalatenschap

Het is prettig om te weten dat bij nalatenschappen voor goede doelen de Belastingdienst het zogenoemde nultarief hanteert. Dit betekent dat het goede doel is vrijgesteld van erfbelasting. Onder voorwaarden dat het doel, net als de stichting Dutch Queen Awards , over een ANBI-status beschikt. Wel zo fijn als u weet dat honderd procent van uw gift naar het goede doel gaat.

Garantie

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris.
Wij houden een donateurs -sponsors lijst bij welke wij aan de belastingdienst indien gevraagd ter inzage ter beschikking  stellen zodat uw ANBI gerelateerde betaling ook echt aftrekbaar is. 

De belastingdienst hanteert een str eng regiem voor een stichting met ANBI status. Wij voldoen aan al deze voorwaarden. De voorwaarden zijn hier te vinden https://bit.ly/2MSaCDd 

SPONSOREN        VRIENDEN VAN DQA

REKENMODULE ANBI UW BELASTINGVOORDEEL


E-mailen
Bellen
Map