Dutch Queen Awards 
 

Stichting Dutch Queen Awards.

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel de verkiezing van Dutch Queen Awards in de ruimste zin des woords te organiseren.

Bestedingen

Ontvangsten Door donaties en kaartverkoop worden voor dit doel ingezet, de stichting is met uitsluiting van winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Stichting Dutch Queen Awards is een Stichting zonder winstoogmerk. De Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris. De Stichting heeft geen enkele vorm van een beloningsbeleid.

Gegevens

Kamer van koophandel nummer 80692893
Belastingdienst RSIN nummer 861764857
De naam Dutch Queen Awards is vastgelegd bij  de Benelux en Europese merken bureaus. Nummer 1022805
Telefoon 06-53980822
Bankaccount NL73INGB0006593736
De domeinen DutchQueenawards.com  -- Dutchqueenawards.eu en Dutchqueenawards.nl  zijn vastgelegd.
Ingebracht startvermogen (van uit donaties) is 10.000,-- Euro

Naam, zetel en doelstelling

1.   De stichting draagt de naam Stichting Dutch Queen Awards.

2.    Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

 3.    De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel: organiseren van Dutch Queen Awards verkiezing, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 4.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: De Stichting Dutch Queen Awards zet zich in om met de verkiezing DQA het om het taboe rond travestie-drag queens te doorbreken. Met de verkiezing van het beste Act, live of lipsync, proberen wij bekendheid te geven aan het fenomeen travestie/ drag queen en strijden wij voor meer tolerantie en maatschappelijke acceptatie, voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, of -expressie en geslachtskenmerken. In principe kan iedereen meedoen aan DQA welke tot de doelgroep behoort. Wij discrimineren niet in welke vorm dan ook. Of u nu Travestie, Transgender, Dragqueen, Dragking, BioQueen, Blank of Donker, Dun of Dik. Ook is een ieder uit een ander land welkom maar deze moet er rekening mee houden dat de voertaal bij het evenement Nederlands is. Bovendien zet de stichting zich in voor ondersteuning van de LHBTI + gemeenschap en het meer zichtbaar maken, ontmoetingsplekken te creëren en wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen.. 

5.   Het bestuur bestaat minimaal uit 3 personen, voorzitter, secretaris, penningmeester.

6.   Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door; schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en donaties, andere verkrijgingen en baten  
Beleidsplan en Statuten


Jaarverslagen 


E-mailen
Bellen
Map